LANTRASGET

LANTRASGET
Lantrasget

Inlagd den 28 april, 2018 av

Address:
not specified
Zip / City:
not specified
State:
not specified
Bedrooms:
not specified
Bathrooms:
not specified
Square Feet:
not specified

Beskrivning

Gotlands Djurpark

Färg och utseende varierar kraftigt hos de svenska lantrasgetterna, från helt vita till helt svarta. Alla färger, horn och hårtyper är representerade. De flesta getter har horn men även kulliga getter kan förekomma. Hålls geten isolerad på avlägsna platser med inavel till följd, tenderar individerna mycket snabbt, bara på ett årtionde att likna varandra allt mer. Lokala raser har därför lätt uppstått i områden som av olika anledningar varit isolerade.

Under första halvan av 1900-talet förekom importer av avelsdjur från Schweiz, framför allt av rasen Saanen. Lantrasgetens främsta användning är mjölkproduktion. En naturlig följd av detta är att geten idag med modern utfodring utvecklats till en betydligt större variant än tidigare med vikter på 75 kg i snitt. Djur på 90-100 kg förekommer.

Svenska lantrasgeten är bland de mest högavkastande i världen. Den kan ge 1 000-1 400 liter per år vid god skötsel och utfodring. Enstaka djur över 2 000 liter.Rikssnittet ligger på runt cirka 500-700kg.

Historia

År 1920 fanns det över 50 000 lantrasgetter i Sverige. Ett antal som sedan år 2002 minskat till cirka 3 000. Under 1970-talet och framåt ökade intresset för de gamla kulturella jordbruks- och mattraditionerna bland vissa grupper. Till följd av detta fick geten en ny chans.
Källa: Jordbruksverket