GRANTS ZEBRA

Gotlands Djurpark Zebra

De har fått sitt hem bland gotländska enar, våra övriga djur och familjemedlemmar.

Grants zebra är en av de fem geografiska underarter till stäppzebran som finns. Stäppzebran lever på stora delar av den afrikanska kontinenten medan Grants zebra mestadels återfinns i Kenya och Tanzania. Det är även den underart av zebra som det finns flest kvar av idag.
Zebror klarar sig på ganska magert bete med högt fiberinnehåll vilket gör att de kan klara sig i områden som andra gräsätare lämnar. De äter gräs, löv, rötter och andra fiberrika växter.

Det har spekulerats mycket om varför zebrorna är randiga med teorier om att det hjälper zebrorna att bli av med överskottsvärme eller att det förvillar rovdjur.
Idag är de flesta eniga om att ränderna har en social funktion som hjälper zebrorna att hålla ihop och stimulerar putsning och kliande som i sin tur stärker de sociala banden.

Snabbfakta: