GOTLANDSKANIN

Gotlandskaninen Ägir

Gotlandskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen och härstammar från ett fåtal besättningar som upptäcktes på Gotland på 1970-talet. Rasen visar stort intresse för sin omgivning och beskrivs som nyfiken och livlig. Färg och teckning varierar mycket. De väger vanligtvis 3-4 kg och har upprättstående öron.
Vi har våra Gotlandskaniner i genbank och arbetar för bevarande.

 

 

 

 

Snabbfakta: