WALLISKA SVARTNOSFÅR

GotlandsDjurpark-Gotland-Eskelhem-Får-Svartnosfår

År 2014 kom de första Walliska svartnosfåren till Sverige. Det finns idag ca 16.000 får i hela världen. De är sällsynta men ökar sakta i antal.
Det Walliska svartnosfåret är idag vanligast förekommande i Oberwallis Schweiz. Det är ett bergsfår som är mycket härdigt. Rasen används idag för både kött ull och päls men framförallt som sällskaps och utställningsdjur.
Svartnosfåret är anpassat för karga levnadsbetingelser uppe i bergen. De är trogna sin hemmiljö och förnöjsamma. De är goda klättrare och förser sig på steniga branta beten.

Karaktäristiskt för rasen är de svarta partierna på nosen, runt ögonen, öronen, framknäna, hasorna och vid klövarna, i en annars helt vit ull. Tackor har även en svart fläck under svansen. Båda könen är behornade. De unga djuren växer fort och ökar med upp till 500 gram om dagen.

Ett utbrott av tuberkulos på 1930-40 talet utrotade nästan rasen helt. Man har sedan försökt att återskapa rasen och starka traditionellt intresserade uppfödare har lyckats i detta.
Sista delen av 2000 talet har man förstärkt utseendet på rasen genom att premiera teckningen och de håriga benen.

Rasbeskrivning Walliska Svartnosfår – (Av Marita Tauni).

Snabbfakta: