NUBISK GET

GotlandsDjurpark-Gotland-Eskelhem-Get

Från början kommer nubiska getter från norra Afrika, men människan tog senare getterna till England för att korsa fram en get som ger bra och mycket mjölk. Nubiska getter är därför korsade med traditionella mjölkgetter.

I 10 000 år har vi människor levt nära getter för att ta del av deras mjölk och kött. Lika länge har tama getter funnits över hela världen. Just den nubiska geten känner man lättast igen på de långa, hängande öronen.
De finns i många olika färger, svart, vit, brun eller röd. Det är vanligt att de har två färger eller är fläckiga.

Över hela världen har människor länge använt getter för att få mjölk och kött. I Sverige använder man mest getter för mjölkproduktion, sällskapsdjur eller som landskapsvårdare – för att behålla öppna landskap. De är väldigt duktiga på att röja i vildvuxen buskmark. Getter föredrar sly framför gräs.

Snabbfakta: